Tekstsalon.nl

Bijles Nederlandse taal

Beste ouders,

Als ervaren docent weet ik dat er kinderen zijn die meer aandacht nodig hebben dan ze krijgen. Dit is frustrerend voor zowel kinderen, ouders als docenten. We willen allemaal het beste voor uw kind; echter ontbreekt het vaak aan tijd en middelen. Alle kinderen floreren een-op-een. Daarom vind ik het geven van individuele begeleiding ook zo dankbaar. Je ziet kinderen in korte tijd opbloeien en zelfverzekerder worden. Hier ben ik graag onderdeel van. Taal is mijn specialiteit. Als docent Nederlands en leraar basisonderwijs weet ik precies wat er van uw kind verwacht wordt. Mijn begeleiding is gericht op de gebieden lezen, taal en spelling. Worstelt uw kind met taal/begrijpend lezen/technisch lezen/spelling/woordenschat (basisschool) of het vak Nederlands? Neem dan vrijblijvend contact op.
De begeleiding – in de regio Alphen aan den Rijn – is aan huis.
Het kennismakingsgesprek is uiteraard gratis.

Vriendelijke groet,

Edwin Tekelenburg
info@tekstsalon.nl